REGRESIJA

O regresoterapiji

Nehipnotična regresoterapija je tehnika, s katero poiščemo in osvetlimo travmatične dogodke iz naše preteklosti ter ozavestimo in razpletemo negativne čustvene vozle, ki so v takšnih okoliščinah nastali. Do travmatičnih dogodkov je lahko prišlo v zgodnjem otroštvu, prenatalnem obdobju ali v katerem izmed naših prejšnih življenj.

Čustveni spomini na tovrstne dogodke so bolj ali manj travmatični in duša jih prenaša iz živjenja v življenje. Z njimi pride tudi v današnjo inkarnacijo in ti spomini tukaj in zdaj motijo naše zdravo čustvovanje ter delovanje in odzivanje v medčloveških odnosih.

V procesu regresije se med podoživljanjem preteklosti negativne čustvene energije sprostijo, kar pripomore h globoki čustveni razbremenitvi. Do razbremenitve lahko pride, ker OZAVESTIMO travmo in povezave med dogodki iz preteklosti in svojo situacijo danes. Prav tako se tudi SPRAVIMO in ODPUSTIMO dušam, s katerimi smo vpleteni v karmične konflikte. Z ozaveščanjem zgradimo most med zavednim in nezavednim in zato zmore tudi razum DOJETI in SPREJETI. Vzpostavi se RAVNOVESJE med čustvi in razumom.

Ozaveščanje vseh dogodkov in relacij med osebami v našem življenju seveda ni smiselno; smiselno je ozaveščati blokade, strahove, občutke krivde itd. ter dogodke in odnose, za katere se zdi, da nam krojijo življenje, da smo vanje ujeti.

Vsako preteklo življenje, ki ga odkrijemo, nam omogoči vpogled v del naše karme. Zavemo se, da ima vsak zakaj svoj zato, vsaka akcija svojo reakcijo. In to razumevanje vam je v oporo v nadaljnjem življenju, saj regresoterapija utrdi zavedanje, da namen našega bivanja na Zemlji niso samo materialno blagostanje, lagodje in lastne koristi. Razumemo, da gre pravzaprav za veliko več: za čudovito pot učenja in spoznavanja ljubezni, potrpežljivosti ter sočutja do sebe in drugih.