REGRESIJA

Regresija v osebno preteklost - čustva kot ključ do duševnega zdravja

Regresija

Tehnika nehipnotične regresije nam omogoča vpogled v našo preteklost: v zgodnje otroštvo, prenatalno obdobje in v pretekla življenja. Spomini na ta čas in na travmatične dogodke iz tega časa so shranjeni v podzavesti, v nezavednem delu našega jaza. V duševnosti so nam pustili negativne posledice, ki motijo zdravo čustvovanje in medčloveške odnose v današnjem življenju.

Med regresijo odkrivamo vzroke travmatičnih dogodkov, pojasnimo povezave med dogodki iz preteklosti in svojo situacijo danes ter se spravimo z dušami, s katerimi smo vpleteni v karmične konflikte. Negativne čustvene energije, ki se pri tem sprostijo, izgubijo svojo moč nad nami.

Iskreno soočenje s preteklimi travmatičnimi dogodki in njihovo podoživljanje pozitivno vpliva na duševno in čustveno zdravje. Odpre nam drugačen pogled na dogodke in ljudi v našem življenju in s tem pripomore k boljšemu razumevanju življenja takšnega, kot je.

Regresija je tesno povezana s pojmoma: karma in reinkarnacija. Dotika se temeljnih vprašanj: Kdo sem? Kaj sem? Zakaj sem? Popelje nas korak bližje k odgovorom na zastavljena vprašanja.

Splošen potek regresije

1. Določitev namena za regresijo.

2. Podoživljanje travmatičnih dogodkov iz preteklosti (otroštvo, prenatalno obdoblje ali prejšnja življenja) ter negativnih čustvenih energij, nastalih kot posledica travme.

3. Podoživljanje smrti v prejšnjem življenju.

4. Transformacija negativnih čustvenih energij v duhovnem ognju.

5. Prepoznavanje karmičnih povezav med vzrokom iz prejšnjega življenja in posledicami v današnjem življenju.

6. Sprava s samim seboj – odkrivanje morebitnih (običajno nezavednih) občutkov krivde.

7. Rezanje vezi in sprava z dušami, ki so vpletene v karmične konflikte.

Pri reševanju katerih težav si z regresijo lahko pomagamo?

V regresiji osveščamo vzroke partnerskih težav, odnosov med starši in otroki, nezavednih strahov in občutkov krivde, ponavljajočih se destruktivnih vedenjskih vzorcev, psihičnega in fizičnega nasilja, spolnih zlorab, psihosomatskih vzrokov bolezni itd.

Kako dolgo traja regresija?

Regresija traja, dokler traja. Običajno to pomeni 3 ure ali več.

Ali so potrebne kakšne posebne priprave?

Med regresijo vzpostavimo stik s najvišjim delom svoje zavesti, s svojim višjim jazom, omogočen nam je vpogled v osebno karmo. Proces je globok in intenziven. Vsakomur, ki se za regresijo odloči, zato priporočam, da se na dan regresije v miru posveti sebi in svojim čustvom.