OBJAVE

Z očmi regresoterapevta vidiva regresijo kot globljo analizo razumevanja življenja vsakega posameznika. Tesno je povezana s pojmoma reinkarnacije in karme in se dotika temeljnih vprašanj: Kdo sem? Kaj sem? Zakaj sem?

Regresoterapija

Popelje nas korak bližje k odgovorom na naslednja vprašanja: Zakaj se nam dogajajo »udarci usode« v naših življenjih? Ali trpimo brez razloga? Zakaj v naša življenja morajo vstopiti določeni posamezniki, partnerji, otroci? Zakaj tako veliko ljudi živi neuresničene in neizpolnjene partnerske odnose? Kaj nam želi sporočiti bolezen? Zakaj morajo nekateri posamezniki skozi izkušnjo spolne zlorabe? Od kod izvira nizka stopnja samospoštovanja? Zakaj se nam v življenju ponavljajo določeni vzorci znova in znova? Kakšna je pravzaprav naša karma?

Verjeti v reinkarnacijo je stvar pogleda vsakega posameznika na življenje. Z regresijo se prebudijo določene plasti naše psihe, ki bi jih lahko imenovali spominske sledi prejšnjih življenj. Regresijsko potovanje v preteklost nas pripelje do pra-vzorcev karme, ki zaznamuje krajša ali daljša obdobja našega sedanjega življenja. Z regresijami v pretekla življenja posamezniku omogočimo prepoznavanje vzrokov lastne usode in vpogled v celostno dogajanje, povezano s sedanjimi življenjskimi okoliščinami. Preteklost namreč odkrivamo zato, da bi se je osvobodili, ter da ne bi več določala naše sedanjosti in vplivala na prihodnost.

Regresoterapija, ki jo izvajava predstavlja kontinuirano nadaljevanje in nadgradnjo vstopanja v pretekla življenja, saj je prav terapevtski del, ki sledi sami regresiji bistvena dodana vrednost. Takrat se namreč začne kirurško natančen proces globokega notranjega energijskega čiščenja, ki mu sledi duhovno zdravljenje na nivoju duše. V terapevtskem delu regresirancem pomagava najprej ozavestiti in nato energijsko očistiti preteklo karmo in zmanjšati močno bolečinsko jedro, ki je prisotno v vsakem posamezniku. Da pa bi se bolečinsko jedro lahko zmanjšalo in da bi prišlo do osvoboditve je bistveno podoživljanje čustev, ki so nastala v travmatičnem dogodku v preteklosti. Ne moremo se namreč osvoboditi nečesa, česar ne poznamo. Pri tem  je pomembno, da odkrijemo povezave med sedanjim življenjem in preteklostjo, da bi se je osvobodili in svobodneje zaživeli. Na ta način posamezniki pridejo do globljih vpogledov v razumevanje lastnega življenja. Med regresijo regresiranci prepoznajo tudi osebe, s katerimi jih veže karmični konflikt iz prejšnjih življenj, sama tehnika pa omogoča tudi odkrivanje pripetih duš umrlih in še nikoli utelešenih energijskih bitij. Sprava s prepoznanimi dušami ima še dodatno osvobajajoč učinek.

In kaj je pravzaprav bolečinsko jedro? Zakaj je tako pomembno, da ga odkrijemo, ozavestimo in podoživimo čustva, ki ga določajo? V bolečinskem jedru so shranjene spominske sledi na pretekle in sedanje travmatične izkušnje, ki niso nikoli prijetne in te izkušnje praviloma spremljajo negativna čustva. Da je regresija uspešna, je zato bistveno, da posameznik podoživi vsa ta čustva, ter da jih ozavesti. Če ima regresiranec strah pred višino in med regresijo podoživi, kako ga je rival med pretepom vrgel z grajskega obzidja in ob tem občuti vso grozo, strah in morda paniko tistih zadnjih nekaj trenutkov iz preteklega življenja, s tem ozavesti bolečinsko jedro, ki mu povzroča strah pred višino v sedanjem življenju. In to osvobaja. Zato je podoživljanje čustev bistven element regresoterapije.

Naj pri tem takoj dodava, da karme ne moremo spremeniti, saj kljub možnosti vpogleda v pretekla življenja ne moremo preskakovati karmičnih lekcij, ki so nam namenjene v tokratnem utelešenju in so potrebne za naš duhovni razvoj na poti samospoznanj. Življenje, ki ga živimo danes namreč predstavlja preplet več preteklih življenj zato, da smo deležni vseh potrebnih lekcij, ki so zapisane na nivoju naše duše, da jih izkusimo. Je pa spoznavanje lastne karme ključno, da bi se lahko razumeli, se energijsko razbremenili, ter nato notranje osvobodili. V procesu regresoterapije je izjemno pomembno OPROSTITI IN ODPUSTITI SEBI, prav tako pomembna pa je tudi SPRAVA S SABO IN Z DRUGIMI.

Šele ko namreč zares oprostimo in odpustimo, se lahko notranje osvobodimo.

Kot regresoterapevta vedno znova prihajava do spoznanj,  da se nobena stvar v življenju ne zgodi slučajno. V Vesolju se vse stvari dogajajo z matematično natančnostjo in nihče ne trpi brez razloga. Zato življenje vidiva kot karmično lekcijo, ki si jo je vsak posameznik napisal sam pred svojim utelešenjem. Žal se ob utelešenju zgodi »amnezija spomina«, da nato kot duše lahko izkušamo lekcije, ki smo si jih zadali za novo pot življenja. Ni torej pomembno, kaj se nam zgodi v življenju, ampak kaj se bomo naučil iz vsake posamezne lekcije. Najpomembnejša so torej spoznanja, do katerih smo kot posamezniki morali priti vsak na svoji poti.

Brezpogojna ljubezen se začne in konča s sočutjem, s sočutjem pa posameznik prečiščuje svojo karmo. In v regresijah se nama vedno znova potrjuje znani rek, da kar seješ, to žanješ! Dobesedno! In ko žanjemo posledice svojih egoističnih dejanj iz daljnje preteklosti običajno ni prijetno! V takih trenutkih nam je lahko v veliko oporo zavedanje, da smo nekoč prav takšne čustvene bolečine, kot nam jih danes povzroča nekdo drug, zadejali mi sami. Ko smo sredi svojega bolečinskega jedra, ko za svojo nesrečo krivimo drugega in ko na druge projiciramo svojo jezo, bes, zavist, sovraštvo, zamero…, si ustvarjamo novo karmo. Zavedanje, da smo si nekoč davno sami tako postlali, pa nas osvobaja in nam daje moč biti sočutni.

In regresoterapija je izjemno močno orodje ozaveščanja našega sedanjega življenja na poti samospoznanj vsakega posameznika.

Roman Černe iz Ljubljane in Vesna Božič Mauko iz Novega mesta se že več kot desetletje ukvarjava z duhovno platjo regresije. Metoda, po kateri izvajava regresoterapijo temelji na terapevtskih načelih nehipnotične regresije, ki jo je zasnoval Američan Bryan Jameison, v terapevtskem delu pa izpopolnil Šved dr.Jan Erik Sigdell, pri katerem sva opravila izobraževanje za regresoterapevte. Nesebično strokovno pomoč nama je vseskozi nudil tudi izkušeni regresoterapevt Vili Ravnjak. Vesna  tudi vodi izobraževanja za nove regresoterapevte, tako pri nas, kot v tujini.


 

Ali reinkarnacija obstaja, oddaja Polnočni klub, RTV Slovenija

https://www.rtvslo.si/polnocniklub/novica/411

 

Predavanje, Regen, Nemčina, 2017

http://www.exomagazin.tv/reinkarnation-das-andere-ich/


Turbulenca, RTV Slovenija

http://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174436451


 Kako je v resnici nastal svet

Prevod in priredba članka avtorja Jana Erika Sigdella

Mesto Ur je pred 3-6 tisoč leti cvetelo v Mezopotamiji, bilo je center sumerske kulture. Iz tega mesta so prišli Hebrejci, ki jih je Jahve popeljal v deželo Kanaan (1 Mz 11,28-31), kjer so ohranili mezopotamsko znanje. Kasneje jih je lakota gnala naprej v Egipt (1 Mz 12,10). V Egiptu so s Hebrejci sčasoma začeli ravnati kot z drugorazrednimi ljudmi in Jahve je izkoristil stisko Hebrejcev tako, da jih veliko kasneje „odrešilno“ odpeljal nazaj v Kanaan. Ko so po zelo dolgem potovanju prišli v Kaanan, so na svoje razočaranje videli, da dežela, ki jim jo je Jahve obljubil, ni bila nenaseljena. V mestih so živeli ljudje. Jahve je Hebrejcem preko Mojzesa sporočil, da morajo vse te ljudi pobiti in ne smejo prizanesti niti ženski, otroku niti starcu (sem in tja so kot vojni plen pustili živeti kakšno devico, verjetno zaradi seksualnih uslug). To je bil prvi veliki holokavst in v Svetem pismu je izčrpno opisan v knjigah Jozue in Sodniki ter v 5. Mojzesovi knjigi. V slednji Jahve Hebrejcem pred tem genocidom obljubi naslednje „Ko te torej GOSPOD, Bog tvoj, pripelje v deželo, ki je zanjo prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da ti jo da: velika in lepa mesta, ki jih nisi zidal, in hiše, vsega dobrega polne, ki jih nisi napolnil, in izkopane vodnjake, ki jih nisi izkopal, vinograde in oljkova drevesa, ki jih nisi zasadil, in ko boš od tega jedel in se nasitil…“ (5 Mz 6,10-11). Tako so Hebrejci na Jahvejev ukaz uničili svoje lastne prednike z izgovorom, da so grešniki. A njihov edini „greh“ je bil ta, da so ohranili starodavno mezopotamsko znanje o izvoru takratnega človeštva, ki nam ga je Jahve hotel zamolčati. To je bilo neke vrste etnično čiščenje.


 

Dr. Jan Erik Sigdell je mednarodno priznan strokovnjak za regresoterapijo[1]. Od 70-ih let prejšnjega stoletja dalje je izvedel na tisoče regresij in razvil nove metode regresoterapije, ki temelji na tehniki Bryana Jameisona (ZDA). Pred leti se je iz Švice preselil v Slovenijo, v majhno idilično vasico Dutovlje na Primorskem, kjer živi in deluje. Dela kot regresoterapevt[2], izvaja delavnice ter predava na mednarodnih kongresih. Je tudi avtor številnih strokovnih knjig o regresoterapiji. Ena izmed njih je tudi knjiga Nevidni vplivi (nemški or. Unsichtbare Einflüsse), ki je predstavljena v tem intervjuju.

VPRAŠANJE: Gospod Sigdell, poznamo vas kot odličnega regresoterapevta. Naredili ste zelo veliko regresij in z njimi pomagali več tisočim ljudem. Svoje bogate izkušnje predajate naprej na delavnicah in predavanjih, ter v svojih strokovnih knjigah. Ste zelo ploden pisec. Napisali ste več kot 10 knjig s področja regresoterapije. V slovenskem jeziku je leta 2011 izšla knjiga Regresija v prejšnja življenja. Prevedena pa je tudi že vaša druga knjiga z naslovom Nevidni vplivi, ki pa žal še ni izšla. Še vedno čaka na založnika, ki bi jo bil pripravljen natisniti. V knjigi opisujete svoje izkušnje z dušami umrlih in entitetami, ki jih med regresoterapijo odkrijete pri regresirancu[3]. Preden pa spregovoriva o teh izkušnjah, bi vam , za začetek najprej postavila vprašanje, kaj je duša in kaj entiteta ter kakšna je razlika med njima?