OBJAVE

Regesoterapija kot duhovno zdravljenje na nivoju duše

Z očmi regresoterapevta vidiva regresijo kot globljo analizo razumevanja življenja vsakega posameznika. Tesno je povezana s pojmoma reinkarnacije in karme in se dotika temeljnih vprašanj: Kdo sem? Kaj sem? Zakaj sem?

Regresoterapija

Popelje nas korak bližje k odgovorom na naslednja vprašanja: Zakaj se nam dogajajo »udarci usode« v naših življenjih? Ali trpimo brez razloga? Zakaj v naša življenja morajo vstopiti določeni posamezniki, partnerji, otroci? Zakaj tako veliko ljudi živi neuresničene in neizpolnjene partnerske odnose? Kaj nam želi sporočiti bolezen? Zakaj morajo nekateri posamezniki skozi izkušnjo spolne zlorabe? Od kod izvira nizka stopnja samospoštovanja? Zakaj se nam v življenju ponavljajo določeni vzorci znova in znova? Kakšna je pravzaprav naša karma?

Verjeti v reinkarnacijo je stvar pogleda vsakega posameznika na življenje. Z regresijo se prebudijo določene plasti naše psihe, ki bi jih lahko imenovali spominske sledi prejšnjih življenj. Regresijsko potovanje v preteklost nas pripelje do pra-vzorcev karme, ki zaznamuje krajša ali daljša obdobja našega sedanjega življenja. Z regresijami v pretekla življenja posamezniku omogočimo prepoznavanje vzrokov lastne usode in vpogled v celostno dogajanje, povezano s sedanjimi življenjskimi okoliščinami. Preteklost namreč odkrivamo zato, da bi se je osvobodili, ter da ne bi več določala naše sedanjosti in vplivala na prihodnost.

Regresoterapija, ki jo izvajava predstavlja kontinuirano nadaljevanje in nadgradnjo vstopanja v pretekla življenja, saj je prav terapevtski del, ki sledi sami regresiji bistvena dodana vrednost. Takrat se namreč začne kirurško natančen proces globokega notranjega energijskega čiščenja, ki mu sledi duhovno zdravljenje na nivoju duše. V terapevtskem delu regresirancem pomagava najprej ozavestiti in nato energijsko očistiti preteklo karmo in zmanjšati močno bolečinsko jedro, ki je prisotno v vsakem posamezniku. Da pa bi se bolečinsko jedro lahko zmanjšalo in da bi prišlo do osvoboditve je bistveno podoživljanje čustev, ki so nastala v travmatičnem dogodku v preteklosti. Ne moremo se namreč osvoboditi nečesa, česar ne poznamo. Pri tem  je pomembno, da odkrijemo povezave med sedanjim življenjem in preteklostjo, da bi se je osvobodili in svobodneje zaživeli. Na ta način posamezniki pridejo do globljih vpogledov v razumevanje lastnega življenja. Med regresijo regresiranci prepoznajo tudi osebe, s katerimi jih veže karmični konflikt iz prejšnjih življenj, sama tehnika pa omogoča tudi odkrivanje pripetih duš umrlih in še nikoli utelešenih energijskih bitij. Sprava s prepoznanimi dušami ima še dodatno osvobajajoč učinek.

In kaj je pravzaprav bolečinsko jedro? Zakaj je tako pomembno, da ga odkrijemo, ozavestimo in podoživimo čustva, ki ga določajo? V bolečinskem jedru so shranjene spominske sledi na pretekle in sedanje travmatične izkušnje, ki niso nikoli prijetne in te izkušnje praviloma spremljajo negativna čustva. Da je regresija uspešna, je zato bistveno, da posameznik podoživi vsa ta čustva, ter da jih ozavesti. Če ima regresiranec strah pred višino in med regresijo podoživi, kako ga je rival med pretepom vrgel z grajskega obzidja in ob tem občuti vso grozo, strah in morda paniko tistih zadnjih nekaj trenutkov iz preteklega življenja, s tem ozavesti bolečinsko jedro, ki mu povzroča strah pred višino v sedanjem življenju. In to osvobaja. Zato je podoživljanje čustev bistven element regresoterapije.

Naj pri tem takoj dodava, da karme ne moremo spremeniti, saj kljub možnosti vpogleda v pretekla življenja ne moremo preskakovati karmičnih lekcij, ki so nam namenjene v tokratnem utelešenju in so potrebne za naš duhovni razvoj na poti samospoznanj. Življenje, ki ga živimo danes namreč predstavlja preplet več preteklih življenj zato, da smo deležni vseh potrebnih lekcij, ki so zapisane na nivoju naše duše, da jih izkusimo. Je pa spoznavanje lastne karme ključno, da bi se lahko razumeli, se energijsko razbremenili, ter nato notranje osvobodili. V procesu regresoterapije je izjemno pomembno OPROSTITI IN ODPUSTITI SEBI, prav tako pomembna pa je tudi SPRAVA S SABO IN Z DRUGIMI.

Šele ko namreč zares oprostimo in odpustimo, se lahko notranje osvobodimo.

Kot regresoterapevta vedno znova prihajava do spoznanj,  da se nobena stvar v življenju ne zgodi slučajno. V Vesolju se vse stvari dogajajo z matematično natančnostjo in nihče ne trpi brez razloga. Zato življenje vidiva kot karmično lekcijo, ki si jo je vsak posameznik napisal sam pred svojim utelešenjem. Žal se ob utelešenju zgodi »amnezija spomina«, da nato kot duše lahko izkušamo lekcije, ki smo si jih zadali za novo pot življenja. Ni torej pomembno, kaj se nam zgodi v življenju, ampak kaj se bomo naučil iz vsake posamezne lekcije. Najpomembnejša so torej spoznanja, do katerih smo kot posamezniki morali priti vsak na svoji poti.

Brezpogojna ljubezen se začne in konča s sočutjem, s sočutjem pa posameznik prečiščuje svojo karmo. In v regresijah se nama vedno znova potrjuje znani rek, da kar seješ, to žanješ! Dobesedno! In ko žanjemo posledice svojih egoističnih dejanj iz daljnje preteklosti običajno ni prijetno! V takih trenutkih nam je lahko v veliko oporo zavedanje, da smo nekoč prav takšne čustvene bolečine, kot nam jih danes povzroča nekdo drug, zadejali mi sami. Ko smo sredi svojega bolečinskega jedra, ko za svojo nesrečo krivimo drugega in ko na druge projiciramo svojo jezo, bes, zavist, sovraštvo, zamero…, si ustvarjamo novo karmo. Zavedanje, da smo si nekoč davno sami tako postlali, pa nas osvobaja in nam daje moč biti sočutni.

In regresoterapija je izjemno močno orodje ozaveščanja našega sedanjega življenja na poti samospoznanj vsakega posameznika.

Roman Černe iz Ljubljane in Vesna Božič Mauko iz Novega mesta se že več kot desetletje ukvarjava z duhovno platjo regresije. Metoda, po kateri izvajava regresoterapijo temelji na terapevtskih načelih nehipnotične regresije, ki jo je zasnoval Američan Bryan Jameison, v terapevtskem delu pa izpopolnil Šved dr.Jan Erik Sigdell, pri katerem sva opravila izobraževanje za regresoterapevte. Nesebično strokovno pomoč nama je vseskozi nudil tudi izkušeni regresoterapevt Vili Ravnjak. Vesna  tudi vodi izobraževanja za nove regresoterapevte, tako pri nas, kot v tujini.